PAATOS

filosofinen kulttuurilehti

etusivu uusin numero arkisto tietoa Aatos

Päätoimittaja:
Elina Halttunen-Riikonen

Julkaisija:
Paatos-yhdistys

Ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa.
Kuudes vuosikerta.

ISSN:
verkkojulkaisu
1797-2221
painettu
1797-223X

Sisällys 2/2012

Pääkirjoitus
Elina Halttunen-Riikonen

Jälkikirjoitus
Elina Halttunen-Riikonen

dokumentin virta, ajattelun suvanto

Eurooppalaisuus ja tekniikka: (jälki-)impressioita dokumenttielokuvasta The Ister
Juho Rantala

ernst tugendhat ja filosofinen antropologia

Kääntäjän esipuhe
Jaakko Vuori

Nietzsche ja filosofinen antropologia: Immanentin transsendenssin ongelma
Ernst Tugendhat (suom. Jaakko Vuori)

keskustelua

Syvästi pinnallinen todellisuus – Miten tulkita estetisoitunutta yhteiskuntaa?
Matias Ikkala

runo

Filosofi
Jan Forsman

kirjat

Arvoitus nimeltä Platon (Platonin arvoitus)
Aura Valkonen

Ikuisen vapautuksen mahdollisuus (Taiteen ikuisuus)
Juho Rantala

Edustamisen ja esittämisen kietoumat (Representaatio)
Risto Koskensilta