PAATOS

filosofinen kulttuurilehti

etusivu uusin numero arkisto tietoa Aatos

Päätoimittajat:
Risto Koskensilta,
Lauri Polvivaara

Julkaisija:
Paatos-yhdistys

Ilmestyy noin kolme kertaa vuodessa.
Neljäs vuosikerta.

ISSN:
verkkojulkaisu
1797-2221
painettu
1797-223X

ilmestynyt 28.1.2010

Paatos 1/2010

Pääkirjoitus  Risto Koskensilta
artikkeli
Meditaatioita perimmäisestä vapaudesta – Ontologisen vapauden ja ihmistoiminnan tarkastelua Jean-Paul Sartren L'Être et le Néantin pohjalta  Jere Jokinen
filosofit 40 v.
Keskustelu tieteenfilosofiasta – Petri Ylikosken haastattelu  Risto Koskensilta ja Jaakko Belt
Pragmatisti sillanrakentajana – Sami Pihlströmin haastattelu  Jaakko Belt
kirjat
Mielen fenomenologiaa (The Phenomenological Mind)  Jaakko Belt
Mitä järkeä sosiaalisessa konstruktionismissa on? (Mitä sosiaalinen konstruktionismi on?)  Risto Koskensilta