PAATOS

filosofinen kulttuurilehti

etusivu uusin numero arkisto tietoa Aatos

Päätoimittajat:
Mikko Pelttari,
Joose Järvenkylä

Julkaisija:
Paatos-yhdistys

Ilmestyy 3 kertaa vuodessa.
Ensimmäinen vuosikerta.

ISSN
1797-2221 (verkkojulkaisu)
1797-223X (painettu)

päivitetty 12.8.2007

Paatos 1/2007

Pääkirjoitus Mikko Pelttari ja Joose Järvenkylä
kuva
Näkökulma kollokvioon Joose Järvenkylä
Kielikuva ja kuvaus Ilmari Kortelainen
Kuvataiteilijan kuva Juhani Tuomi
Puhuuko Wittgenstein siitä, mistä on vaiettava? Joose Järvenkylä
henkilökuva
Paikallisen ajattelun jäljillä – Tere Vadénin haastattelu Mikko Pelttari
keskustelua
Jean Baudrillardin simulaatioteoriasta Juuso-Ville Gustafsson
Kohti arjen vallankumousta – lyhyt johdatus situationistiseen ajatteluun Antti Virnes
Psykomaantieteellisiä huomioita Tampereen yliopistosta Antti Virnes
Yksilöllisyyden haaste – Erich Frommin teoria yksilöstä ja vapaudesta teoksessa Pako vapaudesta Mikko Niemelä
kirja-arvostelu
Karhun nimi (Tere Vadén) Mikko Pelttari